Et av Visit Nordvest sine tiltak i vår strategiplan er kompetanse, og vi arrangerer jevnlig kurs som er en del av Innovasjon Norges kompetanseprogram for reiselivsnæringen. Målet er å øke kompetansen i vår næring og komme med verktøy for å lykkes.

I samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune og Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har vi også opprettet en egen kompetanseportal; www.visitmr.com/kompetanse med et bredt utvalg av gratis digitale kurs spesielt rettet mot reiselivsnæringen.

Les mer om hvilke kurs som er aktuelle nå her.

Har du spørsmål som omhandler kurs, ta gjerne kontakt med Synnøve Henden; synnove@visitnorthwest.no.