Vi ønsker å ta en posisjon som differensierer oss fra konkurrentene på en attraktiv og tydelig måte. Vår strategiske posisjon er #friskeopplevelser. Gjennom å tilby friske opplevelser hele året, ta posisjon som et opplevelsesreisemål i norgestoppen. Visit Nordvest baserer sin strategi på FNs 17 bærekraftmål. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Mål:
Få flere gjester til å komme hit hele året
Få gjestene våre til å bli lenger
Få gjestene til å legge igjen mer penger

Fire fokusområder:
#1 Markedet – økt synlighet og tilgjengelighet
#2 Produktene – bærekraftig produktutvikling
#3 Nettverket – kompetanseheving og samarbeid
#4 Reisemålet – reisemål med #friskeopplevelser

Last ned strategidokument her. (revidert 2019)

Link til våre markedsaktiviteter for 2020 her. 

Her i vår blogg finner du informasjon om ulike tiltak/prosjekt innenfor våre fire fokusområder. Bruk menypunktet «strategi og tiltak» for å sortere på hvert område.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål vedr. vår strategi og aktiviteter.