Denne bransjesiden benyttes som informasjonskanal for Visit Nordmøre & Romsdal AS ut til reiselivsnæringen og reiselivsinteresserte i Nordmøre og Romsdal. Her under finner du oss som jobber i selskapet, og hvem som sitter i styret vårt. Ikke nøl med å ta kontakt med en av oss hvis du har noe på hjertet!

Torunn Dyrkorn
Reiselivssjef
909 69 773
torunn@visitnorthwest.no
Synnøve Henden
Produktsjef
915 57 560
synnove@visitnorthwest.no
Torill Brandal Berge
Markedssjef
994 74 959
torill@visitnorthwest.no
Eline Karlsdatter Fladseth
Innholdsprodusent
95721091
eline@visitnorthwest.no

STYRET I VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS 2022/2023

Stephen Meinich-Bache
Styreleder Visit Nordmøre & Romsdal AS (adm.dir. Classic Norway Hotels)
992 72 742 – stephen.meinich-bache@classicnorwayhotels.no

Eigunn Stav-Sætre nestleder (museumsdirektør Nordmøre Museum)
Ida Siem (daglig leder Romsdal Lodge)
Arnt Sommerlund (daglig leder Aukra Næringsforum)
Malene Aaram Vike (leder Samfunnsutvikling, Sunndal Kommune)
Stian S. Lillehaug (daglig leder Bryggekanten/Kranaskjæret Restaurant)

Vara: Anne Lie Myklebostad (hotelldirektør Thon Hotel Moldefjord)
Vara: Lena Knutsen (næringskonsulent Smøla Kommune)

Den 1/1-2015 ble Nordmøre og Romsdal samlet til ett reiselivsrike, i Visit Nordmøre & Romsdal AS. Fusjonen mellom de to gamle destinasjonsselskapene var gjennomført med støtte fra alle eiere, inkludert 19 eierkommuner. Etter kommunereform og endringer fra 1.1. 2020, består regionen av 13 kommuner. Som reisemål står vi betydelig sterkere, med Trollstigen og Atlanterhavsveien som de store fyrtårnene. Som destinasjonsselskap står vi også betydelig sterkere, med felles strategi og alle ressurser samlet i ett selskap. Vi skal bli mer synlige, jobbe mer målrettet, og mer profesjonelt. Målet er å øke ringvirkningene fra reiselivstrafikken og øke lønnsomheten i reiselivsnæringen i Nordmøre og Romsdal. Markedsarbeid, produktutvikling, nettverk- og reisemålsutvikling vil være kjerneoppgavene i det nye selskapet.  For mer informasjon, innspill eller spørsmål, følg med på bloggen, eller ta direkte kontakt med oss.

Visit Nordvest er sertifisert som Miljøfyrtårn.