Denne bloggen benyttes som en informasjonskanal for Visit Nordmøre & Romsdal AS. Målgruppen er reiselivsnæring og reiselivsinteresserte i Nordmøre og Romsdal.

Torunn Dyrkorn
Reiselivssjef
909 69 773
torunn@visitnorthwest.no
Synnøve Henden
Produktsjef
915 57 560
synnove@visitnorthwest.no
Torill Brandal Berge
Markedssjef
994 74 959
torill@visitnorthwest.no
Eline Karlsdatter Fladseth
Innholdsprodusent
95721091
eline@visitnorthwest.no

STYRET I VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS 2020/2021

Karin Helen Halle
Styreleder Visit Nordmøre & Romsdal AS (kommunalsjef Surnadal Kommune)
416 19 200 – karin.halle@surnadal.kommune.no

Lars Naas – nestleder (daglig leder Bergtatt Opplevelser)
Ida Siem (daglig leder Romsdal Lodge)
Stephen Meinich-Bache (adm.dir Classic Norway Hotels)
Eigunn Stav Sætre (kultursjef Kristiansund Kommune)
Stian S. Lillehaug (daglig leder Bryggekanten/Kranaskjæret Restaurant)

Vara: Anne Lie Myklebostad (hotelldirektør Thon Hotel Moldefjord)
Vara: Einar WIkan (næringsrådgiver Smøla Kommune)

Den 1/1-2015 var Nordmøre og Romsdal samlet til ett reiselivsrike, i Visit Nordmøre & Romsdal AS. Fusjonen mellom de to gamle destinasjonsselskapene var gjennomført med støtte fra alle eiere, inkludert 19 eierkommuner. Etter kommunereform og endringer fra 1.1. 2020, består regionen av 14 kommuner. Som reisemål står vi betydelig sterkere, med Trollstigen og Atlanterhavsveien som de store fyrtårnene. Som destinasjonsselskap står vi også betydelig sterkere, med felles strategi og alle ressurser samlet i ett selskap. Vi skal bli mer synlige, jobbe mer målrettet, og mer profesjonelt. Målet er å øke ringvirkningene fra reiselivstrafikken og øke lønnsomheten i reiselivsnæringen i Nordmøre og Romsdal. Markedsarbeid, produktutvikling, nettverk- og reisemålsutvikling vil være kjerneoppgavene i det nye selskapet.  For mer informasjon, innspill eller spørsmål, følg med på bloggen, eller ta direkte kontakt med oss.

Visit Nordvest er sertifisert som Miljøfyrtårn.