#4 Reisemål, Statistikk og rapporter, Undersøkelser

Gode sommertall for Visit Nordvest

Tallene for overnatting er nå klare og her kan du finne tall for hotell, camping og hytteovernattinger i Visit Nordvest regionen.  I tillegg kan du lese om ferske omsetningstall for aktivitetene våre. I denne tidligere artikkelen kan du finne besøkstall for våre to spydspisser – Atlanterhavsveien og Trollstigen. Selv om tall og statisikk ikke viser […]

Les mer
#4 Reisemål, Undersøkelser

Sommertallene er klare

Det ser ut til å være tidenes sommer for de aller fleste aktørene i regionen vår. Vi har tatt et lite dykk ned i SSB sine tall, og her kan du se hvilke marked som er de største, hvem som øker mest og hvor vi har mer å hente. Tallene er nå klare til og […]

Les mer
#3 Nettverk, #4 Reisemål, Undersøkelser

Reiselivsnæringen er en svært viktig arbeidsgiver

Den helt ferske rapporten om ringvirkninger og verdiskaping i reiselivet i Møre og Romsdal er nå klar. Destinasjonsselskapene og Møre og Romsdal Reiseliv har engasjert Menon Economics til å utføre en ringvirkningsanalyse av reiselivet. Hensikten er å kartlegge all lokal aktivitet som stammer fra reiselivet, og synliggjøre reiselivets betydning for å opprettholde et variert tjenestetilbud […]

Les mer
Undersøkelser

Hva mener næringen? Resultater fra spørreundersøkelse.

Som mange av dere har erfart så er det gjennomført en spørreundersøkelse for å få føringer til vårt arbeid fra flere enn de som er involvert direkte i prosjektet. Denne ble sendt ut til 200 bedrifter, hvorav 60 har svart. Resultatene bekrefter at det er bred enighet om sammenslåing, og bekrefter retningen på arbeidet.

Les mer