#4 Reisemål, Kronikker

Reiseliv på offensiven!

v/ Pål Farstad, reiselivsdirektør Visit Nordvest Reiseliv er verdens største næring, og den vokser raskt. Nordmøre og Romsdal har reiselivsprodukt i verdensklasse. Ved å tilby friske opplevelser hele året, skal vi styrke vår posisjon i konkurransen med andre.

Les mer
#4 Reisemål, Kronikker

Innspill til ny stortingsmelding om reiseliv

Reiseliv er en av verdens raskeste voksende næringer. Ny stortingsmelding vil styre innretningen på statens satsning på reiseliv det neste tiåret, minst. Tenkes det stort nok? Tenkes det annerledes nok? Er alle deler av næringen nok på banen for å si fra om hva de mener må prioriteres? Vi har forsøkt å se på hvilke konkrete områder som vi […]

Les mer
#4 Reisemål, Kronikker

Om lokalsamfunnsutvikling, regionsbygging og konkurransekraft

Kronikk i Romsdals Budstikke 1/11. Sjefen i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, slo tidligere i høst fast at Norges framtid ikke er knyttet til olje og gass, men til havbruk og reiseliv. Fornybare næringer som nasjonen kan leve av i generasjoner. Poenget var ikke å undervurdere andre næringer eller sette næringer opp mot hverandre, men at det for framtiden […]

Les mer