Spørsmål og svar

Fra Roar – min helsesituasjon

Kjære reiselivsvenner Jeg vil gjerne orientere dere om min helsesituasjon. Det er sikkert mange som har lurt på hvorfor jeg har vært fraværende i høst. Jeg ble som kjent alvorlig skadet i en skiulykke i vår, med knust hoft, som var årsaken til sykemelding fram mot sommeren. Men det sluttet dessverre ikke der.

Les mer
#4 Reisemål, Kronikker

Innspill til ny stortingsmelding om reiseliv

Reiseliv er en av verdens raskeste voksende næringer. Ny stortingsmelding vil styre innretningen på statens satsning på reiseliv det neste tiåret, minst. Tenkes det stort nok? Tenkes det annerledes nok? Er alle deler av næringen nok på banen for å si fra om hva de mener må prioriteres? Vi har forsøkt å se på hvilke konkrete områder som vi […]

Les mer
#4 Reisemål, Informasjon fra prosjektet

Strategi: Friske opplevelser

Hva slags reisemål skal vi være, for hvem? Det er et viktig spørsmål, og første del av svaret ble gitt da reiselivsnæringen i Nordmøre & Romsdal møttes i Angvik, onsdag 6/5. Dette er startskuddet for en samlet og mer målrettet satsning innenfor både markedsarbeid og utviklingsarbeid. Nysgjerrig? Les videre

Les mer
#3 Nettverk, Informasjon fra prosjektet

Tre timer som vil forme fremtiden

Vi har nå hatt to møter der næringen har gitt oss innspill på kursen videre. Etter påske vil de to gjenværende innspillsmøtene kjøres. De første i Surnadal 8/4 kl. 12-15 på Thon Vårsøg Hotell, og det andre på Åndalsnes 15/4 kl. 12-15 på Hotell Aak. Bruk muligheten til å være med å påvirke! Det å […]

Les mer
#3 Nettverk, Informasjon fra prosjektet

Hva gjør et regionalt destinasjonsselskap?

Her er noen eksempler på hva som er våre arbeids- og ansvarsområder; ulike former for markedsføring i alle markedskanaler, profileringsarbeid, delta i markedsaktiviteter gjennom våre markedsføringspartnere Innovasjon Norge og Fjord Norge, visningsturer for turoperatører, presseturer, PR-arbeid, bearbeiding av turoperatører, reisemålsutvikling, kompetanseheving for næringen mm.

Les mer
Informasjon fra prosjektet

2015 – et år i endringens tegn

Da er vi i gang, som Visit Nordmøre & Romsdal AS! Året 2015 blir viktig for å få på plass det som skal til for å fungere så optimalt som mulig. Bestillingen er klar. Eierne, inkludert 19 kommuner, har vært tydelige på at kreftene må samles for å få mer tyngde i reiselivsarbeidet. Målet er økt lønnsomhet i næringen. […]

Les mer
#4 Reisemål, Kronikker

Om lokalsamfunnsutvikling, regionsbygging og konkurransekraft

Kronikk i Romsdals Budstikke 1/11. Sjefen i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, slo tidligere i høst fast at Norges framtid ikke er knyttet til olje og gass, men til havbruk og reiseliv. Fornybare næringer som nasjonen kan leve av i generasjoner. Poenget var ikke å undervurdere andre næringer eller sette næringer opp mot hverandre, men at det for framtiden […]

Les mer
#2 Produkt, Informasjon fra prosjektet

Økt produktkunnskap

God kunnskap om hele regionen en forutsetning for at vi i Visit Nordmøre & Romsdal AS skal kunne være et godt verktøy for å markedsføre hele regionen som reisemål framover. Vi som jobber i selskapet har svært omfattende kunnskap om det som før var innenfor våre gamle destinasjonsgrenser, og litt mer overflatisk eller fragmentert kunnskap om det […]

Les mer
Informasjon fra prosjektet

Visit Nordmøre & Romsdal AS

Pressemelding 23/9 2014 Fusjonen mellom Destinasjon Molde og Romsdal AS og Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS ble i dag enstemmig godkjent av generalforsamlingene i begge selskapene. Det fusjonerte selskapet går nå i gang med det viktige arbeidet med å merkevarebygge, markedsføre og utvikle Nordmøre og Romsdal som reisemål. Selskapets navn blir «Visit Nordmøre & Romsdal […]

Les mer
Informasjon fra prosjektet

Visit Nordmøre & Romsdal AS

  Pressemelding 12/9 2014 Styrene i Destinasjon Molde og Romsdal AS og Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS legger fram forslag om fusjon på generalforsamlingene den 23/9. Forslaget til navn på det nye selskapets er Visit Nordmøre & Romsdal AS. Daglig leder blir Roar Harsvik, som i dag er daglig leder i Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS. […]

Les mer
Informasjon fra prosjektet

Fusjonsplanen er klar. Pressemøte i morgen

I morgen sendes fusjonsplan til selskapenenes aksjonærer, som saksunderlag til ekstraordinær generalforsamling den 23/9. I den forbindelse ble følgende invitasjon sendt til media i dag. Styrene i dagens to selskap har nå sluttbehandlet fusjonen mellom Destinasjon Molde og Romsdal, og Destinasjon Kristiansund og Nordmøre. Begge styrene har enstemmig vedtatt en fusjonsplan som legges fram for […]

Les mer
Informasjon fra prosjektet

Endelig fusjon

Den 23/9 skal fusjonen mellom DKN og DMR formelt sett sluttbehandles og besluttes. Det kalles da inn til ekstraordinær generalforsamling i begge selskapene. Møtet finner sted på Angvik Gamle Handelssted. Selskapsnavn, kontorstruktur og organisasjon er en del av fusjonsplanen som blir gjennomgått. Hold av dagen.

Les mer
Informasjon fra prosjektet

Lokalguider

Som en ledd i sammenslåing og som et supplement til det nye Reisemagasinet Nordvest så har vi også jobbet med å utvikle såkalte lokalguider i år. Her blir kart og faktainformasjon for mindre geografiske områder presentert i et enkelt og reisevennlig format. Alle kommunene som inngår i DMR og DKN er derfor med i en av de syv lokalguidene, som […]

Les mer
Undersøkelser

Hva mener næringen? Resultater fra spørreundersøkelse.

Som mange av dere har erfart så er det gjennomført en spørreundersøkelse for å få føringer til vårt arbeid fra flere enn de som er involvert direkte i prosjektet. Denne ble sendt ut til 200 bedrifter, hvorav 60 har svart. Resultatene bekrefter at det er bred enighet om sammenslåing, og bekrefter retningen på arbeidet.

Les mer